POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Jeżeli trafiłeś na tę stronę to znak, że cenisz prywatność. Rozumiemy to i dlatego ochrona danych osób zgłaszających się do nas jest sprawą najwyższej wagi.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, do których dostęp uzyskujemy przy Twoim wejściu do naszego Serwisu https://zgorlalka.pl/, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności i cookies, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres zgorlalka@gmail.com

Informujemy, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, z wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pani Beata Gąsienica -Bednarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Expert Beata Gąsienica Bednarz, ul. Strzelców Podhalańskich 15A, 34-511 Kościelisko, NIP 7361013281 (dalej: „Administrator” lub „Firma”).

Administrator przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami Firmy lub odwiedzających witrynę https://zgorlalka.pl/, kontaktują się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych od naszej Firmy, przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji o aktualnych nowościach oraz ofercie Firmy.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

przez wiadomość e-mail na adres: zgorlalka@gmail.com

pocztą tradycyjną na adres: Expert Beata Gąsienica Bednarz, ul. Strzelców Podhalańskich 15A, 34-511 Kościelisko

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Rodzaj przetwarzanych danych: możemy przetwarzać Twoje dane tj. adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Wówczas dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania korzystającym z naszego Serwisu treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te możemy również przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz ewentualnego dopasowania treści wyświetlanych w Serwisie. Również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw. Jeżeli współpracujesz z naszym Serwisem, przetwarzamy dodatkowo takie Twoje dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane do faktury (nazwę firmy, NIP, adres firmy - w przypadku żądania wystawienia faktury przez przedsiębiorcę, zaś PESEL lub NIP, adres zamieszkania w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej). Jeżeli wysłałeś do nas zapytanie poprzez formularz w naszym Serwisie, przetwarzamy dane, które w nim podałeś (minimum jest to imię oraz adres e-mail) celem odpowiedzenia na Twoje zapytanie oraz kontakt z Tobą.
 2. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych: Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do współpracy z naszym Serwisem lub udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zrealizowania transakcji, w tym, zawarcia na Twoje żądanie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz odpowiedzenie na Twoje zapytanie. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych, w tym również w formie komunikacji elektronicznej,
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienia przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia i ochrony naszych uzasadnionych interesów. W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania,
 4. Odbiorcy Twoich danych: Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności, w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp., innym osobom w ramach organizacji Administratora, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, jednostkom walczącym z oszustwami i nadużyciami, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Urzędom Skarbowym, instytucjom bankowym. Korzystamy także z rozwiązań dostarczanych przez Google Analytics i Google AdSense (https://policies.google.com/privacy?hl=pl), oraz z mediów społecznościowych – gdzie Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Korzystamy z serwisu internetowego WhitePress (https://www.whitepress.pl/polityka-prywatnosci). Zachęcamy do zapoznania się z politykami i regulaminami wyżej wskazanych podmiotów.

ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH:

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 1. sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
 2. dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;
 3. podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

DODATKOWY CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. DODATKOWY CEL:
  1. podatkowy i rachunkowy oraz wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków lub w sytuacji, gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO),
  2. wskazany poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. celem podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO):
   1. umożliwienia kontaktu z Kontrahentem oraz obsługi współpracy;
   2. archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
   4. prowadzenia postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
   5. udokumentowania czynności.
 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE:

Jeżeli odwiedzasz naszych portale społecznościowe (Facebook, Instagram) przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszych usługach oraz promowaniu produktów, usług i różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z marką. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez podania danych przetwarzanych w ramach korzystania z portali społecznościowych nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności serwisów.

 1. ZGODA MARKETINGOWA:

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś.

TWOJE PRAWA:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody – bez podawania przyczyny, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Prawo do usunięcia danych – bez podawania przyczyny, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu - przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu lub zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu może spowodować usunięcie danych co oznacza, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Prawo do poprawienia lub sprostowania Twoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres: zgorlalka@gmail.com
 6. Prawo zażądania od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia danych  - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, z tym, że pierwsze przesłanie danych jest darmowe, natomiast w przypadku żądania przesłania danych do większej ilości podmiotów, bądź kolejno innych podmiotów, czynność ta może zostać uzależniona od zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz administratora.
 8. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, że gromadzimy i/lub przetwarzamy Twoje dane sprzecznie z prawem (więcej informacji na: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach m.in. następujących narzędzi:

 1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA)
 2. Instagram (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)

– w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

PLIKI COOKIES:

Nasza witryna może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

I. Co to są pliki cookies:

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny (np. na komputerze, tablecie, smartfonie). Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

II. Podstawa korzystania z plików cookies:

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

III. Zablokowanie plików cookies.

W celu zablokowania przesyłania plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w danych podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych, np.:

Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;

Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;

Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;

Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;

Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane

Pamiętaj, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

IV. Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony  https://zgorlalka.pl/ nastąpiło przez odnośnik,
 4. informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi https://zgorlalka.pl/.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

V. Wykorzystywanie danych:

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią i podpiętych narzędzi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

VI. Rodzaje plików cookies:

Dla poszczególnych serwisów https://zgorlalka.pl/ wykorzystujemy m.in. następujące pliki cookies:

 1. Działanie cookie Cel - działanie podstawowe tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem Użytkownika jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
 2. Działanie / Analityka - używamy tych plików cookie, żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
 3. Funkcjonalność - te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: “sesyjne”  (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies “stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VII. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy:

W ramach naszej strony mogą funkcjonować następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 1. Facebook,
 2. Google Analytics i Google AdSense,
 3. Instagram.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony jako logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzałeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy minimum wcześniejsze wylogowanie się z własnego konta na Facebooku.

Plugin Instagram

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland). Plugin Instagrama na naszej stronie jest oznaczony jako logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Instagram. Instagram może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzałeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Instagramie, Instagram zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany Instagram jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że cel i zakres danych gromadzonych przez Instagram nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram proponujemy kontakt bezpośrednio z Instagram lub zapoznanie się z polityką prywatności i cookies portalu pod adresem: https://help.instagram.com/

https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycz%C4%85ca%20Instagramu&bc[1]=Zasady%20i%20zg%C5%82aszanie

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Instagram mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy minimum wcześniejsze wylogowanie się z własnego konta na Instagramie.

Google (Analytics, AdSense)

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google AdSense i innych. Używają one plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych w tym także dostosowywania naszych usług do Twoich potrzeb, między innymi, by dostarczać Ci rekomendacje, spersonalizowane treści i dostosowane wyniki wyszukiwania. Informacje zbieranie przez pliki cookies mogą być przekazywane na serwery Google znajdujące się również w USA i archiwizowane. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej/naszego Serwisu, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zachęcamy także do zapoznania się z polityką prywatności i cookies firmy Google pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VIII. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności i cookies. Dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w tym miejscu. Poniżej znajdziesz przykładową listę możliwości zarządzania swoją prywatnością:

 1. ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 2. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies ,
 3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 4. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 5. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 6. Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,
 7. Instagram Ads Settings: https://help.instagram.com

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Firmy.

Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm oraz przekazywać wiedzę i ciekawostki z różnych dziedzin życia. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone na forum, w komentarzach lub w innych miejscach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje, a nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.